Nakoukněte do galerie městských fotografií
 Právě se nacházíte v sekci: Ústí nad Orlicí  radnice  komunitniplan

Kdo má svátek?

Dnes má svátek: Žofie

Zítra má svátek: Přemysl
Pozítří má svátek: Aneta

Vyhledávaní
Tip na stránky

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy na stránky institucí a organizací v Ústí nad Orlicí a okolí.

Centrum pro zdravotně postižené
Dům dětí a mládeže ÚnO
Gymnázium ÚnO
EKOLA České Libchavy
Kabelová televize ÚnO
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
Krajský úřad Pardubického kraje
Malá scéna O.S.
MC Medvídek
RC Srdíčko
Města a obce v okrese
Orlickoústecká nemocnice
Občanské sdružení Brandýs ve světě
Občanské sdružení Klub Hvězdička
POLICIE ČR ÚnO
Poradna pro uživatele sociálních služeb
Region Orlicko-Třebovsko
Regionální informační servis Pardubického kraje
Sbory dobrovolných hasičů
Sdružení pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí
Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí
Tepvos ÚnO
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
TJ Basket Ústí nad Orlicí
TJ Jiskra gymnastika
Úřad práce ÚnO
Zdravotní ústav

Poradíme Vám

Kde hledat pomoc?

Potřebujete najít aktuální spojení, ubytování... poradíme Vám na čísle našeho informačního centra: 465 514 111

Centrální registr produktů a firem
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info

Regionální informační servis Pardubického kraje

Integrovaný regionální informační systém

Mapový server

Česko-polské turistické informace

Možnost vyhledání firem, výrobků a služeb

  

Oblíbená stránka

Nastavte si nás jako oblíbené

Pokud si nechcete, nebo nemůžete adresu města zapamatovat, můžete si ji vložit do oblíbených položek. Stačí jednoduše kliknout zde.

Naši partneři

Podporujeme servery

 Komunitní plánování sociálních služeb


      Komunitní plánování je rozvojová metoda plánování veřejných služeb, která počítá s názory celé komunity (obce, kraje) a jejich členů (občanů). Metoda umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce a kraje a výrazně posiluje principy zastupitelské demokracie. Slovo komunitní znamená, že celé plánování sociálních služeb probíhá za účasti komunity – zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů služeb a veřejnosti.

Podstata komunitního plánování sociálních služeb:


      Zjištění stavu poskytování sociálních služeb na území regionu a potřeb, které jsou definovány a nejsou naplněny. Komunitní plán je konsenzem mezi tím, co je možné a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní.

Komunitní plánování se provádí prostřednictvím dialogu tří základních skupin, které se v komunitě podílejí na trhu sociálních služeb, navzájem se ovlivňují a doplňují:

ZADAVATELÉ jsou ti, kdo službu platí, zřizují či organizují.

POSKYTOVATELÉ jsou ti, kdo službu provozují, uskutečňují, poskytují klientům nebo doma svým příbuzným a blízkým.

UŽIVATELÉ jsou ti, kdo službu přijímají, dostávají nebo spotřebovávají. Jde o osoby v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci.

SOCIÁLNÍ SLUŽBA je činnost poskytující lidem v nepříznivé sociální situaci podporu při sociálním začleňování a ochranu před sociálním vyloučením s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti.

Přínos KPSS:

      - Zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb, rozšiřuje jejich nabídku, zajímá se o to, aby sociální služeb odpovídaly zjištěným potřebám a je schopen průběžně reagovat na změny.

      - Zajišťuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože jsou vynakládány jen na takové služby, které jsou opravdu potřebné.

      - Zprůhlední postup při rozhodování o sociálních službách.

Katalog sociálních a souvisejících služeb Ústí nad Orlicí a okolí bude zveřejněn ZDE v průběhu prázdninových měsíců.

Socio-demografická analýza Ústí nad Orlicí a okolí bude zveřejněna ZDE v průběhu prázdninových měsíců.

Analýza poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb Ústí nad Orlicí a okolí bude zveřejněna ZDE v průběhu prázdninových měsíců.

Kontaktní osobou je koordinátorka KPSS, Jana Broulíková, DiS., pracovnice odboru sociálních služeb. Tel.: 774 736 564, e-mail: brouliko@muuo.cz

Pracovní skupina Osoby v obtížné životní situaci a rodiny s dětmi, mládež - opatření pro komunitní plán - inovace

Zachování procesu komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb

Veletrh sociálních a souvisejících služeb

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Kalendář - seznam akcí ve městě Ústí nad Orlicí

Aktualizace Katalogu poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb Ústí nad Orlicí a okolí

Zavedení změny systému financování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu města Ústí nad Orlicí

Aktivity pro děti a mládež – preventivní přednášky a workshopy – v návaznosti na NZDM

Aktivity pro dospělé – přednášky, debaty

Pracovní skupina Osoby v obtížné životní situaci a rodiny s dětmi, mládež - opatření pro komunitní plán - stávající služby

Podpora stávajících služeb – Fond ohrožených dětí, pobočka Pardubice

Podpora stávajících služeb – Občanská poradna Ústí nad Orlicí – Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Podpora stávajících služeb - přednášky na téma HIV/AIDS a život nás všech

Podpora stávajících služeb – Zajištění prostor a hřiště pro děti předškolního věku – Jednota bratrská

Podpora stávajících služeb - výuka a přednášky na téma První pomoc

Podpora stávajících služeb - Aktivizační a socializační služby rodičům na mateřské a rodičovské dovolené - Rodinné centrum (RC) Srdíčko

Články a Řídící skupina KPSS

Logo KPSS Ústí nad Orlicí

Kontakty na řídící skupinu KPSS Ústí nad Orlicí

Schéma organizační struktury KPSS Ústí nad Orlicí

SWOT analýza řídící skupiny KPSS srpen 2007

SWOT analýza řídící skupiny KPSS září 2008

Statut a Jednací řád řídící skupiny KPSS


Kontakty na pracovní skupinu Senioři

Kontakty na pracovní skupinu Osoby se zdravotním postižením

Kontakty na pracovní skupinu Rodiny s dětmi, mládež

Kontakty na pracovní skupinu Osoby v obtížné životní situaci


Tisková zpráva KPSS 05. 11. 2007

Tisková zpráva KPSS 15. 10. 2007

Tisková zpráva KPSS 14. 08. 2007

Tisková zpráva KPSS červenec 2008

Tisková zpráva KPSS srpen 2008

Tisková zpráva KPSS říjen 2008


Zápis z jednání iniciační skupiny 07. 08. 2007

Zápis z 1. jednání iniciační/řídící skupiny 21. 08. 2007

Zápis z 2. jednání řídící skupiny 11. 10. 2007

Zápis z 3. jednání řídící skupiny 29. 11. 2007

Zápis z 4. jednání řídící skupiny 6. 5. 2008

Zápis z 5. jednání řídící skupiny 3. 6. 2008

Zápis z 6. jednání řídící skupiny 8. 7. 2008

Zápis z 7. jednání řídící skupiny 4. 9. 2008

Zápis z 8. jednání řídící skupiny 18. 9. 2008


Informace
BlueBoard.cz Homepage
Město Ústí nad Orlicí
Dotace města
Prezentace akcí 2009
Povinné informace
Plán zimní údržby
Průmyslové zóny
Partnerská města
Partnerské aktivity
Seznam škol
Informační centrum
Informační list
Tiskové zprávy
Ubytování a stravování Kalendář akcí
Události
Radnice
Městský úřad
E-podatelna a DS
Střet zájmů
Kontakty
Tiskopisy MěÚ
Zastupitelstvo města
Rada města
Rozpočet města
Veřejné zakázky
Osadní výbory
Městská policie
Vyhlášky
Nařízení
Úřední deska
Komunitní plán
Krizové řízení
Územní plán
Územní plány obcí ORP
Územně analytické podklady
Strategický plán
Plán odpadového hosp.
Investiční akce města
Kultura
Seznam akcí 2010
Tradice
HVS 2011
KHS 2010
Město v pohybu 2010
Ceny města a starosty
Klub přátel umění 2010
Klubcentrum
Malá scéna
Městské muzeum
Městská knihovna
Sport
Seznam akcí 2010
Sportovní zařízení
Tepvos
Turistika
Ústecká 21
Sociální
Domov důchodců
Stacionář
Centrum sociální péče Ubytovna Dukla
Sport
Příspěvkové
Organizační složky