Nakoukněte do galerie městských fotografií
 Právě se nacházíte v sekci: Ústí nad Orlicí  radnice  dotace

Kdo má svátek?

Dnes má svátek: Žofie

Zítra má svátek: Přemysl
Pozítří má svátek: Aneta

Vyhledávaní
Tip na stránky

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy na stránky institucí a organizací v Ústí nad Orlicí a okolí.

Centrum pro zdravotně postižené
Dům dětí a mládeže ÚnO
Gymnázium ÚnO
EKOLA České Libchavy
Kabelová televize ÚnO
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
Krajský úřad Pardubického kraje
Malá scéna O.S.
MC Medvídek
RC Srdíčko
Města a obce v okrese
Orlickoústecká nemocnice
Občanské sdružení Brandýs ve světě
Občanské sdružení Klub Hvězdička
POLICIE ČR ÚnO
Poradna pro uživatele sociálních služeb
Region Orlicko-Třebovsko
Regionální informační servis Pardubického kraje
Sbory dobrovolných hasičů
Sdružení pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí
Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí
Tepvos ÚnO
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
TJ Basket Ústí nad Orlicí
TJ Jiskra gymnastika
Úřad práce ÚnO
Zdravotní ústav

Poradíme Vám

Kde hledat pomoc?

Potřebujete najít aktuální spojení, ubytování... poradíme Vám na čísle našeho informačního centra: 465 514 111

Centrální registr produktů a firem
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info

Regionální informační servis Pardubického kraje

Integrovaný regionální informační systém

Mapový server

Česko-polské turistické informace

Možnost vyhledání firem, výrobků a služeb

  

Oblíbená stránka

Nastavte si nás jako oblíbené

Pokud si nechcete, nebo nemůžete adresu města zapamatovat, můžete si ji vložit do oblíbených položek. Stačí jednoduše kliknout zde.

Naši partneři

Podporujeme servery

 DOTACE MĚSTA


     Dotační politika města Ústí nad Orlicí se řídí „Všeobecnými zásadami města Ústí nad Orlicí pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města“ schválenými zastupitelstvem města dne 15. 12. 2008 usnesením č. 540/2008.

Na základě těchto Zásad jsou každoročně vypisovány jednotlivé dotační programy včetně jejich specifických podmínek.

     Město Ústí nad Orlicí poskytne v roce 2010 ze svého rozpočtu následující druhy dotací:
     a) na sportovní a volnočasové aktivity
     A1) na sportovní činnost, odměny trenérům
     A2) na jednotlivé sportovní a volnočasové akce
     b) na rozvoj a údržbu sportovišť
     c) na nájem sportovišť
     d) na kulturní aktivity (kulturní a volnočasové akce, kulturní činnost)
     e) na zachování a obnovu památkového fondu
     f) na projekty škol
     g) na činnost v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
     h) na ostatní projekty

Dotace se poskytují na základě vyplněných formulářů žádosti o dotace (včetně příloh).

Formuláře žádostí o dotace (včetně příloh) jsou k dispozici:
-     na věcně příslušném odboru (tj. odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy nebo odboru sociálních služeb)
-     v Informačním centru
-     na internetových stránkách www.ustinadorlici.cz (sekce Dotace města nebo Tiskopisy MěÚ)

      Dotace se poskytují na základě vyplněných formulářů žádosti o dotace (včetně příloh), které jsou k dispozici zde:

Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy:


Žádosti o dotace zasílejte od 1. prosince 2009 do 8. ledna 2010 na adresu:
Městský úřad, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí


DOTACE 2010

Přehled dotací poskytnutých z rozpočtu města Ústí nad Orlicí v roce 2010.

Dotace poskytované z rozpočtu města Ústí nad Orlicí v roce 2010 – dotační programy a specifické podmínky (sport, školství, kultura, volnočas. aktivity aj.)

Žádost o dotaci města Ústí nad Orlicí na rok 2010 – FORMULÁŘ

Vyúčtování dotace za rok 2010 - FORMULÁŘ

ŽÁDOST ( FORMULÁŘ) o povolení použití znaku města na propagačních materiálech projektu, na který byla městem Ústí nad Orlicí poskytnuta dotace. Znak města bude příjemci poskytnut na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu prokes@muuo.cz.

DOTACE 2009

Vyúčtování dotace za rok 2009.

Odbor sociálních služeb:Žádosti o dotace zasílejte od 1. prosince 2009 do 21. ledna 2010 na adresu:
Městský úřad, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí


DOTACE 2010

Přehled schválených dotací z rozpočtu města Ústí nad Orlicí v roce 2010.

Dotace poskytované z rozpočtu Města Ústí nad Orlicí v roce 2010.

Žádost o dotace města Ústí nad Orlicí na rok 2010.

ŽÁDOST o povolení použití znaku města na propagačních materiálech projektu, na který byla Městem Ústí nad Orlicí poskytnuta dotace. Znak města bude příjemci poskytnut na základě žádosti zaslané e-mailem na adresu prokes@muuo.cz.

Vyúčtování dotace za rok 2010.

DOTACE 2009

Vyúčtování dotace za rok 2009.

Seznam výdajů/nákladů hrazených z dotace Města Ústí nad Orlicí (příloha k vyúčtování)

Podrobné informace obdrží zájemci na odboru školství,kultury,mládeže a tělovýchovy a na Odboru sociálních služeb MěÚ Ústí nad Orlicí.Informace
BlueBoard.cz Homepage
Město Ústí nad Orlicí
Dotace města
Prezentace akcí 2009
Povinné informace
Plán zimní údržby
Průmyslové zóny
Partnerská města
Partnerské aktivity
Seznam škol
Informační centrum
Informační list
Tiskové zprávy
Ubytování a stravování Kalendář akcí
Události
Radnice
Městský úřad
E-podatelna a DS
Střet zájmů
Kontakty
Tiskopisy MěÚ
Zastupitelstvo města
Rada města
Rozpočet města
Veřejné zakázky
Osadní výbory
Městská policie
Vyhlášky
Nařízení
Úřední deska
Komunitní plán
Krizové řízení
Územní plán
Územní plány obcí ORP
Územně analytické podklady
Strategický plán
Plán odpadového hosp.
Investiční akce města
Kultura
Seznam akcí 2010
Tradice
HVS 2011
KHS 2010
Město v pohybu 2010
Ceny města a starosty
Klub přátel umění 2010
Klubcentrum
Malá scéna
Městské muzeum
Městská knihovna
Sport
Seznam akcí 2010
Sportovní zařízení
Tepvos
Turistika
Ústecká 21
Sociální
Domov důchodců
Stacionář
Centrum sociální péče Ubytovna Dukla
Sport
Příspěvkové
Organizační složky