Nakoukněte do galerie městských fotografií
 Právě se nacházíte v sekci: Ústí nad Orlicí  radnice  policie

Kdo má svátek?

Dnes má svátek: Žofie

Zítra má svátek: Přemysl
Pozítří má svátek: Aneta

Vyhledávaní
Tip na stránky

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy na stránky institucí a organizací v Ústí nad Orlicí a okolí.

Centrum pro zdravotně postižené
Dům dětí a mládeže ÚnO
Gymnázium ÚnO
EKOLA České Libchavy
Kabelová televize ÚnO
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
Krajský úřad Pardubického kraje
Malá scéna O.S.
MC Medvídek
RC Srdíčko
Města a obce v okrese
Orlickoústecká nemocnice
Občanské sdružení Brandýs ve světě
Občanské sdružení Klub Hvězdička
POLICIE ČR ÚnO
Poradna pro uživatele sociálních služeb
Region Orlicko-Třebovsko
Regionální informační servis Pardubického kraje
Sbory dobrovolných hasičů
Sdružení pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí
Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí
Tepvos ÚnO
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
TJ Basket Ústí nad Orlicí
TJ Jiskra gymnastika
Úřad práce ÚnO
Zdravotní ústav

Poradíme Vám

Kde hledat pomoc?

Potřebujete najít aktuální spojení, ubytování... poradíme Vám na čísle našeho informačního centra: 465 514 111

Centrální registr produktů a firem
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info

Regionální informační servis Pardubického kraje

Integrovaný regionální informační systém

Mapový server

Česko-polské turistické informace

Možnost vyhledání firem, výrobků a služeb

  

Oblíbená stránka

Nastavte si nás jako oblíbené

Pokud si nechcete, nebo nemůžete adresu města zapamatovat, můžete si ji vložit do oblíbených položek. Stačí jednoduše kliknout zde.

Naši partneři

Podporujeme servery

 Městská policie

Znak Policie

Městská policie
Kostelní 18
56201 Ústí nad Orlicí

tísňová linka: 156

telefon: 465 514 265
fax: 465 514 110

Seznam strážníků

#19 Ing. Bc. Martin Faltus, velitel městské policie
#18 Bohuslav Voleský, zástupce velitele
#15 Tomáš Maixner

#10 Josef Blažek
#11 Petr Vodstrčil
#12 Zbyněk Flídr
#13 Jaroslav Šklíba
#16 Pavel Borek
#24 Martina Žďárská
#25 Martin Kuchta
#26 Ondřej Doktor
#29 Jiřina Vacková
#33 Roman Fryč
#34 Milan Kalous
#35 Petr Janouch
#37 Stanislav Dočkal

Úvodní slovo

     Vítáme Vás na oficiálních webových stránkách městské policie Ústí nad Orlicí. Doufáme, že následující informace které z našich stránek získáte Vám pomohou nahlédnout do naší práce a odpoví Vám na otázky jaké služby občanům poskytujeme. Naše filozofie je prostá: když nás požádáte o pomoc, obrátíte se na nás se svými problémy nebo s žádostí o radu, vždy se budeme snažit vyjít Vašim požadavkům vstříc.

Městská policie Ústí nad Orlicí

     Sídlo městské policie se nachází v centru města, v prostorách radnice. Vchod je situován z Kostelní ulici v čísle popisném 18. Vozidlem je možný přístup z ulice M.J.Kociana směrem ke kostelu církve římskokatolické. Městská policie zajišťuje tyto služby pro občany: dispečink linky tísňového volání 156, obchůzkovou a hlídkovou službu, prevenci kriminality, pult centralizované ochrany aj. Strážníkem může být občan České republiky, bezúhonný, spolehlivý, starší 21 let, zdravotně způsobilý, s minimálně středním vzděláním (maturitní zkouškou), který má osvědčení odborné způsobilosti vydané Ministerstvem vnitra ČR. Při výkonu pravomoci prokazuje strážník svou příslušnost k městské policii stejnokrojem, odznakem městské policie, domovenkou a nápisem městská policie. Stejnokroj může být doplněn modro bílou šachovnicovou páskou.

Úkoly, povinnosti a oprávnění strážníků

Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů městská policie:

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení města,
d) podílí se v rozsahu stanoveném zákony na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
e) podílí se na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených zákony činí opatření k jeho obnovení,
f) podílí se na prevenci kriminality,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích,
h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti města.

Při provádění zákroků a úkonů k plnění úkolů městské policie jsou strážníci povinni dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní a nepřipustit, aby osobám v souvislosti s touto činností vznikla bezdůvodná újma a případný zásah do jejich práv a svobod překročil míru nezbytnou k dosažení účelu sledovaného zákrokem nebo úkonem. Strážníci jsou povinni poučit osoby o jejich právech, provádějí-li zákrok nebo úkon spojený se zásahem do jejich práv a svobod.

Strážníci jsou ze zákona o obecní policii oprávněni:

a) požadovat vysvětlení,
b) požadovat prokázání totožnosti,
c) předvést osobu,
d) odebrat zbraň,
e) zakázat vstup na určená místa,
f) otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor,
g) odejmout věc,
h) použít technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla,
i) zastavovat vozidla,
j) vstupovat do živnostenských provozoven,
k) použít donucovací prostředky,
l) použít psa,
m) použít služební zbraň

Základní právní předpisy

- zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
- vyhláška MV č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii
- zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
- zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád


Informace
BlueBoard.cz Homepage
Město Ústí nad Orlicí
Dotace města
Prezentace akcí 2009
Povinné informace
Plán zimní údržby
Průmyslové zóny
Partnerská města
Partnerské aktivity
Seznam škol
Informační centrum
Informační list
Tiskové zprávy
Ubytování a stravování Kalendář akcí
Události
Radnice
Městský úřad
E-podatelna a DS
Střet zájmů
Kontakty
Tiskopisy MěÚ
Zastupitelstvo města
Rada města
Rozpočet města
Veřejné zakázky
Osadní výbory
Městská policie
Vyhlášky
Nařízení
Úřední deska
Komunitní plán
Krizové řízení
Územní plán
Územní plány obcí ORP
Územně analytické podklady
Strategický plán
Plán odpadového hosp.
Investiční akce města
Kultura
Seznam akcí 2010
Tradice
HVS 2011
KHS 2010
Město v pohybu 2010
Ceny města a starosty
Klub přátel umění 2010
Klubcentrum
Malá scéna
Městské muzeum
Městská knihovna
Sport
Seznam akcí 2010
Sportovní zařízení
Tepvos
Turistika
Ústecká 21
Sociální
Domov důchodců
Stacionář
Centrum sociální péče Ubytovna Dukla
Sport
Příspěvkové
Organizační složky