Nakoukněte do galerie městských fotografií
 Právě se nacházíte v sekci: Ústí nad Orlicí  radnice  uzemniplan

Kdo má svátek?

Dnes má svátek: Žofie

Zítra má svátek: Přemysl
Pozítří má svátek: Aneta

Vyhledávaní
Tip na stránky

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy na stránky institucí a organizací v Ústí nad Orlicí a okolí.

Centrum pro zdravotně postižené
Dům dětí a mládeže ÚnO
Gymnázium ÚnO
EKOLA České Libchavy
Kabelová televize ÚnO
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
Krajský úřad Pardubického kraje
Malá scéna O.S.
MC Medvídek
RC Srdíčko
Města a obce v okrese
Orlickoústecká nemocnice
Občanské sdružení Brandýs ve světě
Občanské sdružení Klub Hvězdička
POLICIE ČR ÚnO
Poradna pro uživatele sociálních služeb
Region Orlicko-Třebovsko
Regionální informační servis Pardubického kraje
Sbory dobrovolných hasičů
Sdružení pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí
Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí
Tepvos ÚnO
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
TJ Basket Ústí nad Orlicí
TJ Jiskra gymnastika
Úřad práce ÚnO
Zdravotní ústav

Poradíme Vám

Kde hledat pomoc?

Potřebujete najít aktuální spojení, ubytování... poradíme Vám na čísle našeho informačního centra: 465 514 111

Centrální registr produktů a firem
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info

Regionální informační servis Pardubického kraje

Integrovaný regionální informační systém

Mapový server

Česko-polské turistické informace

Možnost vyhledání firem, výrobků a služeb

  

Oblíbená stránka

Nastavte si nás jako oblíbené

Pokud si nechcete, nebo nemůžete adresu města zapamatovat, můžete si ji vložit do oblíbených položek. Stačí jednoduše kliknout zde.

Naši partneři

Podporujeme servery

 Územní plán města Ústí nad Orlicí


      Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 09.10.2006 pod č.usnesení 846/2006 návrh územního plánu města Ústí nad Orlicí zpracovaný architektonickou kanceláří Romana Kouckého s.r.o., Praha.

Textová část Územního plánu:

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ÚSTÍ NAD ORLICÍ - formát PDF velikost 5,3 MB

Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 2/2006 o územním plánu města Ústí nad Orlicí

Grafická část Územního plánu:

Upozornění - PDF podklady jsou datově objemné a proto nedoporučujeme jejich přímo otevírání, které může na několik minut zablokovat Váš počítač, ale spíše použít "Uložit cíl jako" a uložit jej na pevný disk a odtud poté otevřít.

Hlavní výkres - horní část - formát PDF velikost 5 MB


Hlavní výkres - dolní část - formát PDF velikost 2,5 MB


Širší vztahy - formát PDF velikost 5,6 MB


Krajina ve městě - formát PDF velikost 12,3 MB


Krajina a přírodní podmínky - Zábory ZPF a PUPFL - formát PDF velikost 15 MB


Funkce v území a hranice zastavitelného území - formát PDF velikost 4 MB


Funkce v území a hranice zastavitelného území - SZUO podklady pro zábory - formát PDF velikost 13 MB


Rozvojový potenciál - formát PDF velikost 12,5 MB


Rozvojový potenciál - VPS - formát PDF velikost 7 MB


Krajinná infrastruktura - USES - formát PDF velikost 13,5 MB


Dopravní infrastruktura - doprava - formát PDF velikost 13,3 MB


Dopravní infrastruktura - pěší - formát PDF velikost 14,4 MB


Technická infrastruktura - vodní hospodářství- formát PDF velikost 14 MB


Technická infrastruktura - energetika a spoje - formát PDF velikost 13,8 MB


Technická infrastruktura - kopmozice města - formát PDF velikost 1,2 MB


Limity v území - formát PDF velikost 3,5 MB


Limity v území - formát PDF velikost 1,5 MB


Změna č.1 Územního plánu města Ústí nad Orlicí


Zastupitelstvo města vydalo na svém zasedání dne 07.04.2008 pod č.usnesení 377/2008 změnu č. 1 územního plánu města Ústí nad Orlicí zpracovanou Ing.arch. Petrem Kuldou, Ústí nad Orlicí.

Textová část změny č. 1

Změna č. 1
Změna č. 1 odůvodnění
Opatření obecné povahy

Grafická část změny č. 1

Širší vztahy
Zábory
Funkce v území
Doprava
Vodní hosp.
Infrastruktura
Hlavní výkres
Hlavní výkres legenda

Změna č.2 Územního plánu města Ústí nad Orlicí


Přílohy:

Opatření obecné povahy

Hlavní výkres – lokalita 2.1.
Hlavní výkres – lokalita 2.3.
Hlavní výkres – lokalita 2.4.
Hlavní výkres – lokalita 2.5.
Hlavní výkres – lokalita 2.6.
Hlavní výkres – legenda

Změna č.2 Územního plánu města Ústí nad Orlicí - lokalita 2.2


Zastupitelstvo města vydalo na svém zasedání dne 31.05.2010 pod č.usnesení 914/2010 změnu č. 2 územního plánu města Ústí nad Orlicí zpracovanou Ing.arch. Petrem Kuldou, Ústí nad Orlicí.

Opatření obecné povahy – lokalita 2.2.
Hlavní výkres – lokalita 2.2.
Hlavní výkres - legenda – lokalita 2.2.

Změna č.3 Územního plánu města Ústí nad Orlicí


Zastupitelstvo města vydalo na svém zasedání dne 22.03.2010 pod č.usnesení 782/2009 změnu č. 3 územního plánu města Ústí nad Orlicí zpracovanou Ing.arch. Petrem Kuldou, Ústí nad Orlicí.

Přílohy:

Opatření obecné povahy

Hlavní výkres – lokalita 3.1.
Hlavní výkres – lokalita 3.2.
Hlavní výkres – lokalita 3.3.
Hlavní výkres – lokalita 3.4.
Hlavní výkres – legenda

Funkce v území – lokalita 3.1.
Funkce v území – lokalita 3.2.
Funkce v území – lokalita 3.3.
Funkce v území – lokalita 3.4.

Regulační plán obytné plochy U letiště


     Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 11.09.2006 pod č.usnesení 812/2006 Regulační plán obytné plochy U letiště zpracovaný ve spolupráci TIPOS, spol. s r.o. (Ing. arch. Petr Kulda) a ateliérem BC projekt.

Textová část regulačního plánu obytné plochy U letiště

Grafická část regulačního plánu obytné plochy U letiště

Obecně závazná vyhláška č.1/2006 o závazné části regulačního plánu obytné plochy U letiště

Regulační plán obytné plochy Nová Dukla


     Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 31.05.2010 pod č.usnesení 914/2010 Regulační plán obytné plochy Nová Dukla zpracovaný Urbanistickým střediskem Brno, spol. s r.o.

Textová část regulačního plánu obytné plochy Nová Dukla

Hlavní výkres

Koordinační výkres

Výkres doprava

Širší vztahy

Veřejně prospěšné stavby

Základní informace o Regulačním plánu centrální zóny


     Platný regulační plán byl schválen městským zastupitelstvem dne 23.6.1993 pod číslem usnesení 207/93.

      Vyhláška o závazné části regulačního plánu: Schválena městským zastupitelstvem dne 23.6.1993 usnesením číslem 354/97 a vydána jako vyhláška města Ústí nad Orlicí číslo 6/93. Tato vyhláška stanovuje základní zásady uspořádání území centrální zóny města Ústí nad Orlicí. Na městském úřadě – stavebním úřadě je veřejnosti k nahlédnutí regulační plán centrální zóny města Ústí nad Orlicí.

      Rozvoj a potřeby města v dnešní době ukazují, že by mělo dojít k aktualizaci regulačního plánu. Stavebním úřadem a Technickou komisí byly vytipovány 3 změny regulačního plánu, které byly předloženy Radě města a následně Zastupitelstvu města, které schválilo dne 29.5.2001 pod číslem usnesení 566/2001 Zadání změn regulačního plánu centrální zóny města Ústí nad Orlicí. Zpracovatel změn byl vybrán Ing.arch. Vladimír Rozehnal. Jedná se o tyto změny:

- V Ústí nad Orlicí u čp.90 na Mírovém náměstí – obchodní dům Mejdr – plocha dvora, změna regulačního plánu plochy z neurčito na plochu občanská vybavenost v souladu se schváleným územním plánem.

- Změna plochy regulačního plánu z důvodu zástavby dvora za domem čp.20 a předzahrádky před čp.28 v Kostelní ulici. Změna z plochy veřejné zeleně přístupné na plochu pro občanskou vybavenost v souladu se schváleným územním plánem.

- Změna plochy regulačního plánu – parkoviště před zdravotní školou, naproti hotelu Poprad, na Smetanově ulici v k.ú. Ústí nad Orlicí. Změna z plochy veřejná zeleň na plochu parkoviště.

      Změny se budou projednávat koncept s návrhem dohromady a odevzdány budou v únoru roku 2002.Informace
BlueBoard.cz Homepage
Město Ústí nad Orlicí
Dotace města
Prezentace akcí 2009
Povinné informace
Plán zimní údržby
Průmyslové zóny
Partnerská města
Partnerské aktivity
Seznam škol
Informační centrum
Informační list
Tiskové zprávy
Ubytování a stravování Kalendář akcí
Události
Radnice
Městský úřad
E-podatelna a DS
Střet zájmů
Kontakty
Tiskopisy MěÚ
Zastupitelstvo města
Rada města
Rozpočet města
Veřejné zakázky
Osadní výbory
Městská policie
Vyhlášky
Nařízení
Úřední deska
Komunitní plán
Krizové řízení
Územní plán
Územní plány obcí ORP
Územně analytické podklady
Strategický plán
Plán odpadového hosp.
Investiční akce města
Kultura
Seznam akcí 2010
Tradice
HVS 2011
KHS 2010
Město v pohybu 2010
Ceny města a starosty
Klub přátel umění 2010
Klubcentrum
Malá scéna
Městské muzeum
Městská knihovna
Sport
Seznam akcí 2010
Sportovní zařízení
Tepvos
Turistika
Ústecká 21
Sociální
Domov důchodců
Stacionář
Centrum sociální péče Ubytovna Dukla
Sport
Příspěvkové
Organizační složky