Nakoukněte do galerie městských fotografií
 Právě se nacházíte v sekci: Ústí nad Orlicí  radnice  zastupitelstvo

Kdo má svátek?

Dnes má svátek: Žofie

Zítra má svátek: Přemysl
Pozítří má svátek: Aneta

Vyhledávaní
Tip na stránky

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy na stránky institucí a organizací v Ústí nad Orlicí a okolí.

Centrum pro zdravotně postižené
Dům dětí a mládeže ÚnO
Gymnázium ÚnO
EKOLA České Libchavy
Kabelová televize ÚnO
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
Krajský úřad Pardubického kraje
Malá scéna O.S.
MC Medvídek
RC Srdíčko
Města a obce v okrese
Orlickoústecká nemocnice
Občanské sdružení Brandýs ve světě
Občanské sdružení Klub Hvězdička
POLICIE ČR ÚnO
Poradna pro uživatele sociálních služeb
Region Orlicko-Třebovsko
Regionální informační servis Pardubického kraje
Sbory dobrovolných hasičů
Sdružení pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí
Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí
Tepvos ÚnO
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
TJ Basket Ústí nad Orlicí
TJ Jiskra gymnastika
Úřad práce ÚnO
Zdravotní ústav

Poradíme Vám

Kde hledat pomoc?

Potřebujete najít aktuální spojení, ubytování... poradíme Vám na čísle našeho informačního centra: 465 514 111

Centrální registr produktů a firem
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info

Regionální informační servis Pardubického kraje

Integrovaný regionální informační systém

Mapový server

Česko-polské turistické informace

Možnost vyhledání firem, výrobků a služeb

  

Oblíbená stránka

Nastavte si nás jako oblíbené

Pokud si nechcete, nebo nemůžete adresu města zapamatovat, můžete si ji vložit do oblíbených položek. Stačí jednoduše kliknout zde.

Naši partneři

Podporujeme servery

 Zastupitelstvo města


     1. Zastupitelstvu města Ústí nad Orlicí (dále jen "ZM") je vyhrazeno:

a) schvalovat program rozvoje města,

b) schvalovat územní plán města a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou,

c) schvalovat rozpočet města a závěrečný účet města,

d) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy města,

e) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky města, schvalovat jejich zřizovací listiny,

f) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti města v již založených právnických osobách,

g) delegovat zástupce města, s výjimkou ustanovení § 102 odst.2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast,

h) navrhovat zástupce města do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,

i) vydávat obecně závazné vyhlášky města,

j) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,

k) navrhovat změny katastrálních území uvnitř města, schvalovat dohody o změně hranic města a o slučování obcí a měst,

l) volit starostu, místostarosty a další členy rady města (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady města, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,

m) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města,

n) zřizovat a zrušovat městskou policii,

o) rozhodovat o spolupráci města s jinými obcemi a o formě této spolupráce,

p) rozhodovat o zřízení a názvech částí města, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,

q) udělovat a odnímat čestné občanství města a ceny města,


     2. ZM si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti města mimo pravomoce vyhrazené radě města podle ustanovení § 102 odst. 2 zákona o obcích v platném znění.

     3. ZM rozhoduje o zrušení usnesení rady města, jsou-li mu předloženy k rozhodnutí podle ustanovení § 105 odst. 1 zákona o obcích.


Členové zastupitelstva města

Členy Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí jsou - zvolení v komunálních volbách ve dnech 20.10. - 21.10.2006(řazeno dle abecedy):

Bäuchel Luboš Mgr., místostarosta
Čepelka Jiří, místostarosta
Ešpandr Zdeněk JUDr., místostarosta
Fajt Vladislav Ing.
Fišer Jaroslav RSDr.
Havel Stanislav Ing.
Holubář Jiří Mgr.
Janyšová Lenka RNDr.
Jiříková Veronika
Jonák Rudolf Ing.
Klička Václav Mgr.
Kodytek Pavel RNDr.
Lána Radomír MUDr.
Lang Martin Ing.
Martinková Lenka
Mejdr Martin Ing.
Nekůža Aleš MUDr.
Pešek Richard, starosta
Pořický Matouš
Preclík Jiří
Severová Jana
Skalický Pavel MUDr.
Stránská Dagmar Mgr.
Stránský Miroslav Ing.
Švecová Marie Mgr.
Tomášek Jiří PaedDr.
Vašková Radka Mgr.

Výbory zastupitelstva města

Zde jsou ke stažení:

Jednací řád Zastupitelstva města Ústí nad Orlicí
Statut Finančního výboru zastupitelstva města
Statut Kontrolního výboru zastupitelstva města


Usnesení zastupitelstva města

Zde si můžete stáhnout v elektronické podobě usnesení zastupitelstva města.

Aktuální usnesení zatupitelstva města jsou umístěna také v sekci Úřední deska.
Informace
BlueBoard.cz Homepage
Město Ústí nad Orlicí
Dotace města
Prezentace akcí 2009
Povinné informace
Plán zimní údržby
Průmyslové zóny
Partnerská města
Partnerské aktivity
Seznam škol
Informační centrum
Informační list
Tiskové zprávy
Ubytování a stravování Kalendář akcí
Události
Radnice
Městský úřad
E-podatelna a DS
Střet zájmů
Kontakty
Tiskopisy MěÚ
Zastupitelstvo města
Rada města
Rozpočet města
Veřejné zakázky
Osadní výbory
Městská policie
Vyhlášky
Nařízení
Úřední deska
Komunitní plán
Krizové řízení
Územní plán
Územní plány obcí ORP
Územně analytické podklady
Strategický plán
Plán odpadového hosp.
Investiční akce města
Kultura
Seznam akcí 2010
Tradice
HVS 2011
KHS 2010
Město v pohybu 2010
Ceny města a starosty
Klub přátel umění 2010
Klubcentrum
Malá scéna
Městské muzeum
Městská knihovna
Sport
Seznam akcí 2010
Sportovní zařízení
Tepvos
Turistika
Ústecká 21
Sociální
Domov důchodců
Stacionář
Centrum sociální péče Ubytovna Dukla
Sport
Příspěvkové
Organizační složky