Nakoukněte do galerie městských fotografií
 Právě se nacházíte v sekci: Ústí nad Orlicí  radnice  krizove_rizeni

Kdo má svátek?

Dnes má svátek: Žofie

Zítra má svátek: Přemysl
Pozítří má svátek: Aneta

Vyhledávaní
Tip na stránky

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy na stránky institucí a organizací v Ústí nad Orlicí a okolí.

Centrum pro zdravotně postižené
Dům dětí a mládeže ÚnO
Gymnázium ÚnO
EKOLA České Libchavy
Kabelová televize ÚnO
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
Krajský úřad Pardubického kraje
Malá scéna O.S.
MC Medvídek
RC Srdíčko
Města a obce v okrese
Orlickoústecká nemocnice
Občanské sdružení Brandýs ve světě
Občanské sdružení Klub Hvězdička
POLICIE ČR ÚnO
Poradna pro uživatele sociálních služeb
Region Orlicko-Třebovsko
Regionální informační servis Pardubického kraje
Sbory dobrovolných hasičů
Sdružení pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí
Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí
Tepvos ÚnO
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
TJ Basket Ústí nad Orlicí
TJ Jiskra gymnastika
Úřad práce ÚnO
Zdravotní ústav

Poradíme Vám

Kde hledat pomoc?

Potřebujete najít aktuální spojení, ubytování... poradíme Vám na čísle našeho informačního centra: 465 514 111

Centrální registr produktů a firem
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info

Regionální informační servis Pardubického kraje

Integrovaný regionální informační systém

Mapový server

Česko-polské turistické informace

Možnost vyhledání firem, výrobků a služeb

  

Oblíbená stránka

Nastavte si nás jako oblíbené

Pokud si nechcete, nebo nemůžete adresu města zapamatovat, můžete si ji vložit do oblíbených položek. Stačí jednoduše kliknout zde.

Naši partneři

Podporujeme servery

 KRIZOVÉ ŘÍZENÍ


     Celou dobu existence lidstva je provázeno přírodními katastrofami, neštěstími, mimořádnými událostmi apod., které ohrožují zdraví lidí, jejich majetky a životní prostředí, způsobené přírodou nebo vlastním přičiněním. Technologický rozvoj, zvýšená spotřeba energie, surovin,… a s tím spojené změny životního prostředí, podmiňují nárůst vzniku mimořádných událostí, havárií, pohrom a tím i škod, které tak vznikají.

     Důležitým prvkem v systému ochrany před následky mimořádných událostí a krizových situací je prevence, která však nedokáže jejich vzniku a šíření plně zabránit. V závislosti na stupni svého vývoje proto buduje různě účinné ochranné a obranné mechanismy. K tomuto účelu byl zřízen Integrovaný záchranný systém (IZS), který ve spolupráci s úřady měst a obcí účinně působí v případech vzniku nenadálých živelných pohrom nebo průmyslových havárií, poskytuje okamžitou pomoc postiženým a minimalizuje následky těchto událostí na obyvatelstvo.

     Na obce jsou tak kladeny v této oblasti důležité úkoly. Aby byl systém funkční, je nutné pojmout krizové řízení jako nedílnou součást činnosti nejen úřadu, ale i dalších složek, právnických a fyzických osob. U městského úřadu Ústí nad Orlicí, obce s rozšířenou působností pro dalších 15 obcí, zabezpečuje koordinaci bezpečnostních opatření a plnění těchto úkolů Odbor vnitřních věcí – krizové řízení. Zde vznikla na základě úkolů obce a reálných potřeb seznámení občanů s touto problematikou tato stránka, která bude průběžně rozvíjena a doplňována.

     Krizové řízení je tedy souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.

Krizové a havarijní orgány města, Složky ISZ


I. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností

     Bezpečnostní rada je koordinační orgán obce pro přípravu na krizové situace. Její vznik a úkoly jsou vymezeny zákonem č. 240/2000 Sb. (krizový zákon), § 21, 24 a nařízením vlády č. 462/2000 Sb., § 8, 9. Bezpečnostní rada hodnotí stávající situaci, připravenost na řešení mimořádných událostí a krizových situací a vytyčuje úkoly na pravidelných jednáních, které se konají zpravidla 2x za rok. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí provádí svoji činnost pro celý správní obvod.

II. Krizový štáb obce s rozšířenou působností

     Krizový štáb je pracovním orgánem starosty pro řešení krizových situací. Jeho vznik a úkoly jsou vymezeny zákonem č. 240/2000 Sb. (krizový zákon), § 21 a nařízením vlády č. 462/2000 Sb., § 12-14. Při aktivaci krizového štábu k řešení krizové situace nebo rozsáhlé mimořádné události zasedá tento orgán zpravidla na zasedacím sále zastupitelstva města Ústí nad Orlicí - budova MěÚ, Sychrova 16. Krizový štáb obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí provádí svoji činnost pro celý správní obvod.

III. Povodňová komise obce s rozšířenou působností

     Povodňová komise je povodňovým orgánem obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí a v tomto správním obvodu zabezpečuje činnost. Povodňová komise ORP je zřízena v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., § 79. V jejím čele stojí starosta města Ústí nad Orlicí V případě aktivace Krizového štábu ORP Ústí nad Orlicí se povodňová komise stává součástí krizového štábu.

IV. Povodňová komise města Ústí nad Orlicí

     Povodňová komise je povodňovým orgánem města Ústí nad Orlicí a zde zabezpečuje činnost. Povodňová komise města je zřízena v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., § 78. V jejím čele stojí starosta města Ústí nad Orlicí Tato komise je podřízena Povodňové komisi obce s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí.

Krizové orgány města a ORP


Bezpečnostní rada města UO

Statut BR města UO

Krizový štáb města UO

Statut Krizového štabu města UO

Povodňová komise města UO

Povodňová komise ORP

Jednání Bezpečnostní rady volební období 2006-2010


Zápis č. 8 z jednání BR ze dne 2.4.2010

Zápis č. 7 z jednání BR ze dne 2.3.2010

Zápis č. 6 z jednání BR ze dne 27.10.2009

Zápis č. 5 z jednání BR ze dne 27.4.2009

Zápis č. 4 z jednání BR ze dne 1.12.2008

Zápis č. 3 z jednání BR ze dne 21.1.2008

Zápis č. 2 z jednání BR ze dne 24.8.2007

Zápis č. 1 z jednání BR ze dne 19.12.2006

Složky IZS


     Integrovaný záchranný systém (IZS) - je koordinovaným postupem jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací. IZS specifikuje zákon č. 239/2000 Sb. v posledním platném znění.

     IZS se člení na základní složky (HZS ČR, Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami PO, Policie ČR a Zdravotnická záchranná služba) a ostatní složky, které při řešení mimořádné události poskytují plánovanou pomoc na vyžádání.

1. Hasičský záchranný sbor ČR

     Základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. HZS ČR tvoří:

a. generální ředitelství HZS a b. hasičské záchranné sbory krajů

     Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje sídlí v Pardubicích, ul. Teplého 1526 a v bývalých okresních městech má své územní odbory - územní odbor Ústí nad Orlicí sídlí: Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí, tel. 950 585 111, tísňové č. 150. Tento územní odbor vytváří požární stanice - Požární stanice HZS sídlí: Hylváty 5, 562 03 Ústí nad Orlicí, a zabezpečuje nepřetržitou službu. Více na stránkách www.hzspa.cz ...

2. Jednotky požární ochrany (JPO) zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami PO

     Město Ústí nad Orlicí zřizuje 2x JPO kategorie III, a 2x JPO V. JPO III Ústí nad Orlicí sídlí: ul. Mistra Jaroslava Kociána 54; 562 01 Ústí nad Orlicí; velitel jednotky Lukáš Novák, jednotka má 19 členů JPO III Ústí nad Orlicí-Černovír sídlí: Černovír 89; 562 01 Ústí nad Orlicí; velitel jednotky Ivan Špinler, jednotka má 22 členů JPO V Ústí nad Orlicí Hylváty sídlí: Třebovská 299; 562 03 Ústí nad Orlicí; velitel jednotky Daniel Kašpar, jednotka má 12 členů JPO V Ústí nad Orlicí Knapovec sídlí: Knapovec 140; 562 01 Ústí nad Orlicí; velitel jednotky Miloslav Kubát jednotka má 12 členů

3. Policie ČR

     Policii ČR tvoří v Pardubickém kraji - Krajské ředitelství policie Východočeského kraje se sídlem v Pardubicích. V Ústí nad Orlicí je – Územní odbor vnější služby krajského ředitelství Policie Východočeského kraje (vedoucím je plk.Mgr. Štěpán) a územní odbor služby kriminální služby krajského ředitelství Policie Východočeského kraje (vedoucím je plk. Mgr. Štantejský), ul. Dělnická 1188, tel. 974 580 111 (101), tísňové č. 158.

4. Zdravotnická záchranná služba

     Činnost této služby zabezpečují kraje. V bývalých okresních městech je zřízeno oblastní středisko zdravotnické záchranné služby - Oblastní ZZS Ústí nad Orlicí, Hylváty 474, tel. 465 555 113, tísňová č. 155, ředitelem je MUDr. Neubauer.,

5. Ostatní složky IZS

a. Městská policie Ústí nad Orlicí ,sídlo ul. Kostelní 18, 562 01 Ústí nad Orlicí; tísňové číslo 156; tel. 465 514 265; fax: 465 526 162; velitel: pan Martin Faltus

b. Armáda ČR, otázky komunikace s armádou řeší Krajské vojenské velitelství Pardubice, Hůrka 1100, tel. 973 243 200; ředitel: plk. gšt.Ing. František Hlaváček

c. Orgány ochrany veřejného zdraví - privátní lékaři s nejvyšší koncentraci v Nemocnici Ústí nad Orlicí (viz. internetové stránky)

d. Neziskové organizace a sdružení občanů (např. Český červený kříž OS Ústí nad Orlicí, sdružení kynologů, ...)

e. Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby (např. havarijní služba VČE a.s., VČP a.s., VAK, pohřební služba, psychologická pomoc, ...)

f. Humanitární a charitativní organizace (např. Adra)

g. Další sdružení, organizace, sbory a vyčleněné síly a prostředky právnických a fyzických osob, ...


Informace
BlueBoard.cz Homepage
Město Ústí nad Orlicí
Dotace města
Prezentace akcí 2009
Povinné informace
Plán zimní údržby
Průmyslové zóny
Partnerská města
Partnerské aktivity
Seznam škol
Informační centrum
Informační list
Tiskové zprávy
Ubytování a stravování Kalendář akcí
Události
Radnice
Městský úřad
E-podatelna a DS
Střet zájmů
Kontakty
Tiskopisy MěÚ
Zastupitelstvo města
Rada města
Rozpočet města
Veřejné zakázky
Osadní výbory
Městská policie
Vyhlášky
Nařízení
Úřední deska
Komunitní plán
Krizové řízení
Územní plán
Územní plány obcí ORP
Územně analytické podklady
Strategický plán
Plán odpadového hosp.
Investiční akce města
Kultura
Seznam akcí 2010
Tradice
HVS 2011
KHS 2010
Město v pohybu 2010
Ceny města a starosty
Klub přátel umění 2010
Klubcentrum
Malá scéna
Městské muzeum
Městská knihovna
Sport
Seznam akcí 2010
Sportovní zařízení
Tepvos
Turistika
Ústecká 21
Sociální
Domov důchodců
Stacionář
Centrum sociální péče Ubytovna Dukla
Sport
Příspěvkové
Organizační složky