Nakoukněte do galerie městských fotografií
 Právě se nacházíte v sekci: Ústí nad Orlicí  radnice  uzemniplany

Kdo má svátek?

Dnes má svátek: Žofie

Zítra má svátek: Přemysl
Pozítří má svátek: Aneta

Vyhledávaní
Tip na stránky

Užitečné odkazy

Užitečné odkazy na stránky institucí a organizací v Ústí nad Orlicí a okolí.

Centrum pro zdravotně postižené
Dům dětí a mládeže ÚnO
Gymnázium ÚnO
EKOLA České Libchavy
Kabelová televize ÚnO
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje
Krajský úřad Pardubického kraje
Malá scéna O.S.
MC Medvídek
RC Srdíčko
Města a obce v okrese
Orlickoústecká nemocnice
Občanské sdružení Brandýs ve světě
Občanské sdružení Klub Hvězdička
POLICIE ČR ÚnO
Poradna pro uživatele sociálních služeb
Region Orlicko-Třebovsko
Regionální informační servis Pardubického kraje
Sbory dobrovolných hasičů
Sdružení pro záchranu hradu Brandýs nad Orlicí
Stavební bytové družstvo Ústí nad Orlicí
Tepvos ÚnO
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí
TJ Basket Ústí nad Orlicí
TJ Jiskra gymnastika
Úřad práce ÚnO
Zdravotní ústav

Poradíme Vám

Kde hledat pomoc?

Potřebujete najít aktuální spojení, ubytování... poradíme Vám na čísle našeho informačního centra: 465 514 111

Centrální registr produktů a firem
Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory České republiky Axis4.info

Regionální informační servis Pardubického kraje

Integrovaný regionální informační systém

Mapový server

Česko-polské turistické informace

Možnost vyhledání firem, výrobků a služeb

  

Oblíbená stránka

Nastavte si nás jako oblíbené

Pokud si nechcete, nebo nemůžete adresu města zapamatovat, můžete si ji vložit do oblíbených položek. Stačí jednoduše kliknout zde.

Naši partneři

Podporujeme servery

 Územní plány obcí ORP Ústí nad Orlicí


Stav územních plánů obcí ORP Ústí nad Orlicí

Územní plán České Libchavy


Vydán Zastupitelstvem obce dne 28. 5. 2008

Textová část
Hlavní výkres
Koordinační výkres
Odkanalizování
Opatření obecné povahy
Výkres širších vztahů
Výkres VPS
Výkres základního členění území
Zábory ZPF
Zásobování el. energií
Zásobování plynem
Zásobování vodou

Územní plán Dlouhá Třebová


Vydán Zastupitelstvem obce dne 7. 6. 2010

Opatření obecné povahy
Hlavní výkres
Koordinační výkres
Technická infrastruktura
Výkres širších vztahů
Výkres VPS
Výkres základního členění území
Zábory ZPF

Územní plán obce Dolní Dobrouč


schválen Zastupitelstvem obce dne 26.2.2003

Textová část
Hlavní výkres
Obecně závazná vyhláška
Technická infrastruktura
Veřejně prospěšné stavby
Výkres dopravy
Zábory ZPF

Změna č. 1 ÚPO Dolní Dobrouč

schválena Zastupitelstvem obce dne 18.10.2006

Hlavní výkres
Textová část

Změna č. 2 ÚPO Dolní Dobrouč

vydána Zastupitelstvem obce dne 26.8.2008

Koordinanční výkres
Opatření obecné povahy

Změna č. 3 ÚPO Dolní Dobrouč

vydána Zastupitelstvem obce dne 16.12.2009

Opatření obecné povahy
Hlavní výkres
Koordinační výkres
Zábory ZPF
Základní členění území

Územní plán Hrádek


Zastupitelstvo obce Hrádek vydalo na svém zasedání dne 21.09.2009 územní plán Hrádek opatřením obecné povahy č. 1/2009, s nabytím účinnosti dne 08.10.2009.

Opatření obecné povahy
Koordinační výkres
Hlavní výkres
Technická infrastruktura
Zábory ZPF
Členění území
Širší vztahy

Územní plán Jehnědí


Zastupitelstvo obce Jehnědí vydalo na svém zasedání dne 14.09.2009 územní plán Jehnědí opatřením obecné povahy č. 1/2009, s nabytím účinnosti dne 01.10.2009.

Opatření obecné povahy
Koordinační výkres
Hlavní výkres
Technická infrastruktura
Zábory ZPF
Členění území
Širší vztahy

Územní plán Libchavy


Vydán Zastupitelstvem obce dne 18. 02. 2010

Opatření obecné povahy
Koordinační výkres
Hlavní výkres
Výkres - voda a kanalizace
Výkres - plyn a spoje
Výkres - elektro
Zábory ZPF
Členění území
Širší vztahy

Územní plán obce Orlické Podhůří


Změna č. 3 ÚPO Orlické Podhůří

vydána Zastupitelstvem obce dne 04.11.2009

Opatření obecné povahy
Hlavní výkres Rviště
Hlavní výkres Rozsocha
Hlavní výkres Říčky
Koordinační výkres Rviště
Koordinační výkres Rozsocha
Koordinační výkres Říčky
Koordinační výkres legenda
Přehled lokalit
ZPF Rviště
ZPF Rozsocha
ZPF Říčky
Technická infrastruktura Rviště
Technická infrastruktura Rozsocha
Technická infrastruktura Říčky

Územní plán Řetová


Zastupitelstvo obce Řetová vydalo na svém zasedání dne 12.11.2008 územní plán Řetová opatřením obecné povahy č. 1/2008, s nabytím účinnosti dne 28.11.2008. Zpracovatelem územního plánu je Architektonický atelier Ing. arch. Rozehnal a Vosmek z Pardubic.

Opatření obecné povahy
Textová část
Koordinační výkres
Hlavní výkres
Telekomunikace elektro
Veřejně prospěšné stavby
Zábory ZPF
Členění území
Širší vztahy
Vodní hospodářství

Územní plán obce Sudislav n. Orlicí


schválen Zastupitelstvem obce dne 16.10.2006

Textová část
Hlavní výkres
Inženýrské sítě
Obecně závazná vyhláška
Výkres sirších vztahů
Zábory ZPF

Změna č. 1 ÚPO Sudislav n. Orlicí

schválena Zastupitelstvem obce dne 04.01.2010

Opatření obecné povahy
Hlavní výkres

Širší vztahy

Technická infrastruktura

Zábor ZPF

Územní plán Sopotnice


vydán Zastupitelstvem obce dne 29.5.2008

Textová část
Textová část odůvodnění
Hlavní výkres
Koordinační výkres
Opatření obecné povahy
Technická infrastruktura
Veřejně prospěšné stavby
Zábory ZPF
Základní členění území

Územní plán Velká Skrovnice


vydán Zastupitelstvem obce dne 9.6.2008

Textová část
Textová část odůvodnění
Hlavní výkres
Koordinační výkres
Opatření obecné povahy
Předpokládané zábory ZPF
Technická infrastruktura
Veřejně prospěšné stavby
Výkres základního členění územíPozn.: Vystaveny jsou územní plány, které jsou zpracovány v digitální podobě.

Informace
BlueBoard.cz Homepage
Město Ústí nad Orlicí
Dotace města
Prezentace akcí 2009
Povinné informace
Plán zimní údržby
Průmyslové zóny
Partnerská města
Partnerské aktivity
Seznam škol
Informační centrum
Informační list
Tiskové zprávy
Ubytování a stravování Kalendář akcí
Události
Radnice
Městský úřad
E-podatelna a DS
Střet zájmů
Kontakty
Tiskopisy MěÚ
Zastupitelstvo města
Rada města
Rozpočet města
Veřejné zakázky
Osadní výbory
Městská policie
Vyhlášky
Nařízení
Úřední deska
Komunitní plán
Krizové řízení
Územní plán
Územní plány obcí ORP
Územně analytické podklady
Strategický plán
Plán odpadového hosp.
Investiční akce města
Kultura
Seznam akcí 2010
Tradice
HVS 2011
KHS 2010
Město v pohybu 2010
Ceny města a starosty
Klub přátel umění 2010
Klubcentrum
Malá scéna
Městské muzeum
Městská knihovna
Sport
Seznam akcí 2010
Sportovní zařízení
Tepvos
Turistika
Ústecká 21
Sociální
Domov důchodců
Stacionář
Centrum sociální péče Ubytovna Dukla
Sport
Příspěvkové
Organizační složky